KOM IGÅNG MED DIGITALT LÄRANDE

Lättast är att ringa eller maila  vår support, så hjälper vi er igång. 040-662 20 10, info@alfaecare.se

Vi strävar att få en perfekt avvägning i längd och att varje lektion inte överstiger 15 minuter. All relevant information finns med att varje enskild inte alltid beskrivs i detalj.

Absolut, både på gruppnivå och om man så vill på individnivå. Genom översiktsvyerna får du kontroll på organisationens kunskapsnivå.

Vi öppnar upp ett visst antal platser för din organisation och du ni kan själva addera kursdeltagare på ett enkelt sätt.

Med e-learning så blir lärandet mer flexibelt. Ni äger tiden och tillfällena. Dessutom så är någon frånvarande eller om det kommer en ny anställd så kan den lätt komma ikapp.

Fördelarna med Alfa eCare Acedemy

Genom ett väl utformat utbildningssystem får din organisation en hög kvalitet på medarbetarnas kompetens. Nya medarbetare kan snabbt och enkelt tillförskansa sig rätt kunskap på ett roligt och trevligt sätt när på tillfällen som passar dom.

Få statistik på hur långt kursdeltagarna har kommit och dela ut certifikat vid kursavslut.

Anpassat efter yrkesroll

Alla medarbetare behöver oftast inte lära sig allt - därför är kurserna anpassade efter yrkesroll.

Följ upp utvecklingen

En gruppledare kan se statistik för sin organisation. Se hur långt kursdeltagarna har kommit, vilka ha kört fast och kan behöva extra stöd.

Certifikat vid avklarad kurs

Efter avklarad utbildning erhåller kursdeltagaren ett certifikat för avklarad kurs. Digitalt och utskrivbart.

Studera i egen takt

Vi vet att tiden är knapp och att det inte allt går avsätta långa stunder utan att bli störd. Med Academys upplägg är det tydligt vart man befinner sig i kursen och kan ta några kortare lektioner i taget.

Se materialet flera gånger

Kunskap kan i början kännas dagsfärsk. Varje lektion kan man därför gå tillbaka och fräscha upp minnet på hur ofta man vill.

Utbilda dig
på dina villkor

Du äger tiden och studerar i din takt. Ta om lektioner när
du behöver fräscha upp kunskapen inom ett område.